Fresh seafood, Arashiyama, Kyoto, Japan
Fresh seafood, Arashiyama, Kyoto, Japan
©Asia Pacific Travel, Ltd.
Japan